Christian Persson

Christian har varit aktiv i branschen i snart 20 år och står på en gedigen utbildningsgrund. Hans CV omfattar bland annat en magisterexamen i utomhuspedagogik, nordisk havskajakinstruktör, auktoriserad klätter- och överlevnadsinstruktör. Dessutom har han en stor erfarenhet av teamutvecklingsaktiviteter. Christian har ansvar för vår utbildningsverksamhet.