Pia L`Obry

Som första skandinav deltog Pia hösten 2003 i den prestigefyllda franska kappseglingen Transat 6.50. 70 soloseglare i minimala båtar tävlade om att komma snabbast från Frankrike till Brasilien, via ekvatorn och stiltjebältena. Pia blev bästa kvinna i tävlingen och slutade totalt på en mycket hedrande 11 plats. Pias favoritbåt är annars Hobiecat som hon ofta seglar när hon är hemma i Stockholm. Tillsammans med Ola Skinnarmo har Pia också seglat till både Grönland och Antarktis i samband Olas expeditioner. Pia är numera också en mycket uppskattad föreläsare.